DSC00332

Så här använder du WebTrade & Services

Den här manualen tillhandahåller grundläggande information som du behöver för att komma igång med Mattssons WebTrade & Services. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om respektive del. 

 

Kom igång

Beskriver hur du får tillgång till WebTrade & Services.

 

Gränssnitt

Beskriver användargränssnittet i WebTrade & Services.

 

Order

Beskriver hur man placerar order och orderkorgen.

 

Sökning

Beskriver de olika sätten att söka i WebTrade & Services.

 

Planering

Här finns det verktyg och finesser som underlättar din planering.

 

För leverantörer

Beskriver hur man använder Mattssons leverantörsdel.