Christopher Burns 8Kfcr12oeum Unsplash

Gränssnittet i WebTrade & Services

Nedan ser du en beskrivning av de viktigaste funktionerna i systemet. 

Den mest vitala delen av Mattssons WebTrade & Services är menyraden, som är placerad högst upp i fönstret, där man kan välja mellan de viktigaste funktionerna i systemet.

Menyraden består av följande knappar:

Registrera order

Funktionen registrera order utgör starten i orderregistrerings- processen. När en ny order skall påbörjas måste man gå via denna funktion. Här hämtas det in uppgifter från kundregistret vilka sedan fylls i automatiskt.

Nästa steg är sedan att registrera orderrader. Beskrivs mer utförligt under "Order".

Orderrader

Här kan man se orderraderna i den aktiva ordern, och göra ändringar i dessa. När man är klar kan man antingen sända ordern till Mattssons, eller placera den i orderkorgen, för att modifiera eller skicka den senare.

Orderkorgen

Här syns de ordrar som ligger i orderkorgen. Här aktiveras de ordrar som ska modifieras eller skickas till Mattssons. 

Sök

Här kan man söka efter produkter i vår databas. Beskrivs utförligare under "sökning".

Orderöversikt

Här kan man se status för en skickad order och orderhistorik.

Prognos

Här kan man underhålla parametrar för planering av kvantiteter.

APQP

Här kan man få en överblick över kvalitetsplaneringen.

Scanning

Hantering av streckkoder och påfyllning av hyllor.

Lösenord

Här ändrar man sitt lösenord.