Härdning Wulkan - Härdverkstaden

På Härdverkstaden i Anderstorp utför vi legohärdning med Nordens största bandugnskapacitet (1200 kilogram per timme). Anläggningen är lämpad för sätthärdning, seghärdning och karbonitrering av detaljer upp till 300 gram. Med en logistiskt fördelaktig geografisk placering i Södra Sverige reduceras transporter och via ett så kallat grönt elavtal kompenserar vi all energiförbrukningen med förnyelsebar energi. Tillsammans med våra kunder är vi därför en av världens renaste härdanläggningar.

Med dagens teknik härdas med fördel även små detaljer med högt ställda säkerhetskrav i bandugn. Som en del av Mattssons erbjuds även adderade eftertempon, till exempel olika ytbehandlingar, vilket i förlängningen kan leda till stora logistiska fördelar genom att låta oss leverera färdig produkt till dig.

Nedan finner du en överblick över de processer vi erbjuder. 

Karbonitrering

Karbonitrering är en termokemisk ytbehandlingsmetod. Det är en variant av sätthärdning som används när detaljerna är tillverkade av lågt legerade stålsorter. Genom att tillsätta ammoniak i ugnsatmosfären ökar härdbarheten i det uppkolade ytskiktet för att stål som normalt skulle vattenhärdas kan härdas i olja för att uppnå höga ythårdheter.

Sätthärdning 

Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod. Det går till så att metallen hettas upp i en kolhaltig atmosfär under en förutbestämd tid för att härda materialets yta. Efter upphettningen kyls delarna ner igen och kärnan förblir opåverkad genom hela processen. Sätthärdning ger därmed en motståndskraftig yta som motverkar slitage

Seghärdning

Seghärdning betyder att stålet genomgår en normal härdning men där den efterföljande anlöpningen sker vid hög temperatur. Tack vare denna höga anlöpningstemperatur blir stålet inte bara hårt utan även segt, vilket kan vara en viktig egenskap i olika applikationer.

DSC00401

Maggan Svensson har flera års erfarenhet av härdning och tar gladeligen emot förfrågningar och frågor avseende leveransbesked och kvalitet. 

Telefon -  0371 - 58 82 67

Mail - maggan.svensson@wulkan.se

Kvalitet

Härdverkstaden är IATF 16949 certifierad och följer Mattssons kvalitetspolicy

Härdverkstaden är ISO 14001 certifierad och följer Mattssons miljöpolicy

Härdverkstaden - Leveransbestämmelser