DSC00486

Wulkans råvarulager

Vi har stor erfarenhet och kunskap kring vilka material som är bäst lämpade för respektive detalj i vår produktion och vad som fungerar bäst vid montering. För att säkerställa hög materialkvalitet och korta ledtider står vi ständigt beredda med ett brett, men noga, utvalt råvarulager. Alla ingående material i vår produktion är fullt spårbara och garanterat fria från konfliktmineraler.

DSC00504
  • Dimensionsområde diameter 2 - 25 millimeter
  • Materialanalys av inkommande material
  • Stålkvalitet 4.6 samt härdbara material 8.8, 10.9 och 12.9
  • Aluminium, koppar och mässing
  • A2, A4 samt rostfria material SS 2320, SS 2333 och SS 2343
  • Full spårbarhet
  • Fritt från konfliktmineraler.