Webtrade Guide 3

WebTrade guide 

Den här guiden ger en översikt över WebTrade portal och information om hur tjänsterna används. WebTrade ger dig fullständig överblick över dina monteringselement. Via internet kan du överblicka och styra ditt lager samt göra beställningar dygnet runt.

Genom vår gemensamma planering av prognoser, logistik och avrop minimerar du dubbellagring, får bättre överblick och snabbare hantering till lägre kostnad. WebTrade är en helt fristående försörjningslösning och ett utmärkt komplement till vår tjänst Peka-och-fyll på

Funktionsöversikt Webtrade

Funktionsöversikt

Med hjälp av denna tabell ser du snabbt vilka olika funktioner du får tillgång till beroende på vilken tjänst du väljer. De tre olika varianterna av tjänster, som du ser nedan, beskrivs sedan mer ingående i de tre följande sidorna.

Bilder Skruvkatalog (1)

Skruvkatalogen

Visar artiklarna i de tryckta katalogerna som finns tillgängliga direkt från lager. Du får tillgång till benämningar, priser och teknikinformation. Artiklar som är planerade till, eller reserverade för andra kunder visas ej.

Företagspaket Bild (1)

Företagspaketet

Bygger vidare på funktionerna i Skruvkatalogen men visar fler artiklar, dina egna specialartiklar samt ytterligare ytbehandlingar. Du får utökade möjligheter till beställning, orderöversikt och mycket mer. 

Logistic Partner Bild

Logistic Partner

Som registrerad Webbkund är det enkelt att uppgradera tjänsterna. Det ger förutom funktionerna från Skruvkatalogen och Företagspaketet en mängd specialtjänster. Du får utökad tillgång till samtliga funktioner och kan dessutom utnyttja en mängd extratjänster beroende på dina behov.