Photo 1440581572325 0Bea30075d9d

Miljöpolicy

 • Mattssons och Wulkan skall av kunder, leverantörer, anställda och samhälle uppfattas som ett miljömedvetet företag när vi levererar logistiklösningar för smådetaljer såsom skruvar, muttrar, brickor och andra fästelement till montörens hylla, samt när vi levererar ytbehandlings- och värmebehandlingstjänster.
 • Vi skall till våra produkter och tjänster välja produktionsmetod och samarbetspartners som på ett resurssnålt sätt skonar miljön.
 • Vi skall genom ett väl genomtänkt logistiskt flöde minimera transporters miljöpåverkan.
 • Vi skall undvika dubbellagring för att minska lokal- och uppvärmningsbehov.
 • Vi skall använda återvinningsbara förpackningar.
 • Vi skall hushålla med ändliga resurser.
 • Vi skall upprätthålla vår kompetens om verksamhets miljöpåverkan.
 • Vi skall klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.
 • Vi skall öppet redovisa miljöfakta.
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.
 • Wulkan skall generera friskare luft och vatten i förhållande till producerat gods.
 • Wulkan skall ha kontroll över avfall i förhållande till producerat gods.
 • Vi undviker fel för det sparar miljön.