DSC00874

Mattssons historia

Åke Mattsson - entreprenör och innovatör

Mattssons startades 1947 av Åke Mattsson. Han uppförde en helt ny fabriksfastighet i Anderstorp för att tillverka automatsvarvade artiklar till el-och VVS branschen. Företagsnamnet registrerades som Mattssons Metallindustri och bolaget blev aktiebolag år 1953. 

Åke Mattsson var en sann entreprenör i Gnosjöregionen och tillverkningen breddades efterhand med andra detaljer såsom askkoppar och blomvaser. Därefter utökades maskinparken med excenterpressar och en plastmaskin. Han var även innovativ och producerade "telefonlurshållare" (vad vi idag kallar headset) för att öka sin egen, och sina kunders, produktivitet. 

Under senare delen av femtiotalet började man utöver tillverkning även fokusera på grossisthandel av bildelar och verksamheten drevs då under namnet Grossist-Mattsson, GM. Namnet såldes senare till General Motors för 5 000 kronor när de kom till Sverige

Mattssons Metall år 1954. Åke Mattsson till höger med sina två äldsta söner.

Mattssons Metall år 1954. Åke Mattsson till höger med sina två äldsta söner.

Åke Mattsson demonstrerar sin egentillverkade "hörlurshållare" år 1959.

Åke Mattsson demonstrerar sin egentillverkade "hörlurshållare" år 1959.

Askoppen Wippi tillverkades på Mattssons första gången år 1956.

Askoppen Wippi tillverkades på Mattssons första gången år 1956.

Ingvar Mattssons idéer - Fästelementen tar över

Fästelementen kom till Mattssons 1967. Skruv och bult ingick som en del av grossistsortimentet och i samband med förvärvet av ett större parti bult i Norrland kom grossistverksamheten alltmer att renodlas. Sortimentet av ljuddämpare, slip-och polermedel och stänkskydd till bilverkstäderna avvecklades. Efter ett antal år tillhörde Mattssons en handfull företag i Anderstorp som omsatte över en miljon kronor. I samband med högkonjunkturen i början av 70-talet började Mattssons importera på allvar och insåg då att det innebar både bättre leveranstider och kvalitet

När Ingvar Mattsson tog över efter sin far 1977 kom affärsidén att ha Sveriges bredaste sortiment. Här blev det dock en väsentlig skillnad. I stället för att enbart sälja skruv insåg vi att det var sättet att handla skruv på som var viktigt, för att på bästa sätt kunna hantera de små volymer som skruvhandel innebär. 

På 80-talet initierades arbetet med att sätta ihop den fullständiga katalogen, ett unikt verk som omfattade 65 000 artiklar för leverans inom 14 dagar med detaljerad information som exakta mått- och prisuppgifter. Att göra en katalog krävde tid och kunskap, men resultatet blev en hjälp för både kunder och organisation. Redan då var stoltheten över att kunna allt om fästelement stor.

 

 

Ingvar och Åke Mattsson i slutet av år 1976 med Askkoppen Wippi.

Ingvar och Åke Mattsson i slutet av år 1976 med Askkoppen Wippi.

Digitalisering och IT 

Företaget satsade tidigt på datoriserad kommunikation och år 1986 började de första papperslösa orderna komma in internt och externt online. Genom samarbete med ABB och IBM såg Ingvar de stora besparingarna som kunden kunde göra om det gjordes rätt från början.

Med den snabba utvecklingen inom IT blev det samtidigt ett starkt fokus på att använda och organisera data på ett effektivt sätt, och man initierade ett projekt att  programmera ett avancerat prognossystem. När detta blev färdigställt innebar detta att kunderna kunde outsourca sitt lager till Mattssons.

Snart kom även de första handterminalerna för industrin, och Mattssons kunde med sitt effektiva sätt att hantera data bli pionjärer inom logistik för fästelement. Vi kunde nu med hjälp av IT på ett tryggt sätt eliminera allt mellanlager hos kunderna och med egen personal säkerställa full tillgänglighet av fästelement i kundernas montering.

Säkerheten först 

År 1990 flyttade Mattssons till sina nuvarande lokaler. Kvalitet blev ett nyckelord. Det har aldrig sparats någonting på apparater och utrustning för att försäkra kvaliteten, snarare har det funnits en stolthet i att kunna verifiera att produkterna håller standarden. Kvalitetspolicyn "jakten på nollpunkten" sattes för att kontinuerligt identifiera avvikelser. En policy som gäller än idag och som blivit en stor del av företagets kultur. 

Under 90-talet blev Mattssons det första nordiska företaget i skruvbranschen att certifieras enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9000, och sedan enligt QS 9000 och miljösäkringssystemet ISO 14001.

År 1998 öppnades Mattssons Parafusos i Portugal. Landet är ju känt för att ha världens bästa handelsfolk, så att finnas där och handla med skruvar och lyckas var en utmaning.

2003 lanserades Kam-Mera som automatiserar ditt inköp.

2003 lanserades Kam-Mera som automatiserar ditt inköp.

Innovativa lösningar för kunden

Tillsammans med Bult- och Nitfabriken Wulkan AB bildade Mattssons ett nytt bolag år 1999. Nylok Scandinavia AB belägger fästelement med det amerikanska innovationsföretaget Nyloks produkter, inklusive varumärket Tuf-Lok®.

Kam-Mera kom till år 2003 och var en vidareutveckling av det genomgående konceptet att göra det så enkelt som möjligt för kunden.  "Nu gör vi ingenting", sammanfattade kunden själv denna enkelhet. Kam-Mera är ett i stort sett helautomatiskt beställningssystem och uppföljaren till succéscannern "Peka och fyll på”. Med utvecklad mjukvara och systemstöd kunde vi nu fylla på hos kunder världen över och agera "global but local". 

Både "Kam-Mera" och "Peka & fyll på" lösningarna erbjuds än idag av Mattssons och utvecklas ständigt för att ta tillvara på de senaste möjligheterna inom IT.

Expansion i Sverige och Kina

År 2005 kom Mattssons till Kina. Man hade jobbat så länge och så intensivt med fästelement att man hade en expertis i världsklass, så även om man är ett företag från det lilla landet Sverige var Ingvar inte rädd att ta sig an en av världens största marknader.

Mattssons förvärvade sedan Bult- och Nitbriken Wulkan år 2006. Ett anrikt bolag som byggt expertis inom konstruktion och kallstukning sedan år 1931.

År 2010 förvärvas Härdverkstaden i Anderstorp. Wulkan är Härdverkstadens granne och var en av dess största kunder, med ett stort behov av att ha härdning i närheten av den egna verksamheten. När den dåvarande ägaren, Bodycote AB, hade för avsikt att antingen avveckla eller sälja verksamheten valde Mattssons att förvärva fastighet och rörelse. Detta för att möjliggöra fortsatt legohärdning för Mattssons, Wulkans och Bodycotes kunder.

Wulkan förvärvades år 2006. Längre ned på gatan är Härdverkstaden belägen.

Wulkan förvärvades år 2006. Längre ned på gatan är Härdverkstaden belägen.

MS4-20 uppnår hög korrosionsbeständighet med bevarad monteringseffektivitet

MS4-20 uppnår hög korrosionsbeständighet med bevarad monteringseffektivitet

Ökad kapacitet, skruvlaboratorium och MS-420

År 2011 görs stora investeringar i maskinparken på Wulkan för att öka kapacitet och säkerställa kvalitet genom hela tillverkningsprocessen. Parallellt införskaffas kontinuerligt testutrustning till vårt skruvlaboratorium för att säkra produkter i ”Jakten på nollpunkten”.

I vårt skruvlaboratorium läggs även alltmer fokus på produktutveckling. Mattssons tillsammans med Wulkan lanserar bland annat en helt ny innovativ ytbehandling kallad MW-420 (idag MS-420).

Wulkan blir 2013 ISO/TS 16949-certifierad (idag motsvarande IATF 16949). Wulkan var nu en av få kallstukare i Sverige med möjlighet att leverera direkt till Automotive industrin.

År 2014 införskaffas utrustning till vår verktygsavdelning som gör oss helt självförsörjande vad gäller verktyg till våra kallstukningsmaskiner. Anläggning blir så komplett att vi även börjar erbjuda externa verktygsarbeten.

Tredje generation tar vid

Den första oktober 2018 tog Emil och Kalle Mattsson över som VD respektive vice VD, då Ingvar Mattsson efter fyrtio år som VD lämnade över rodret till sönerna.

År 2019 lanserade man Mattssons Tjänst Fast Lane. Syftet var att erbjuda marknaden en unik lösning där kund kan gå från brist till leverans på rekordtid, när ett abrupt behov uppstått, där avsaknaden av ett fästelement riskerar stillestånd. Med all kunskap samlad under ett och samma tak, nära kontakt med världens ledande leverantörer och egen produktion i Sverige möjliggjordes marknadens snabbaste process för detta.

När Covid-19 slog till år 2020 vek marknaden snabbt och blev avvaktande. I samband med detta lanserades Mattssons Academy med syfte att sprida kunskap om fästelementens värld till våra kunder. Med hjälp av utbildningar på plats och online kunde kunderna få mer kunskap om produkterna, och från deras hemmakontor till och med följa hela värdekedjan i vår produktionsanläggning via live-video.

Kalle Mattsson, Ingvar Mattsson and Emil Mattsson

Kalle Mattsson, Ingvar Mattsson and Emil Mattsson

75-åring fäster blicken mot framtiden

I samband med Mattssons Academy såg Emil och Kalle en stor önskan från industier att involvera Mattssons internt i deras organisationen för utbildning och hjälp i beslutsprocesser. De insåg att kunderna specifikt efterfrågade den kunskap om Teknik och Logistik som fanns inom Mattssons. År 2021 lanserades Teknikoptimering och Logistikoptimering som en konsulttjänst för hjälpa industrier att bli mer effektiva - även om de inte är i behov av Mattssons produkter. 

År 2023 fyllde Mattssons 75 år. Mycket har hänt, med det har bara börjat.

Med lång erfarenhet av verksamheten driver Emil och Kalle vidare företaget i familjens anda och bygga vidare på de styrkor som Mattssons har gjort sig känt för genom åren: sin stora marknads- och produktkunskap och ledande logistiklösningar.

Allt för att kunden ska få rätt fästelement på rätt plats vid rätt tid.