DSC09715

Teknikoptimering

Rätt produkt på plats

Med teknikoptimering är det små justeringar som gör skillnad. Det kan till exempel vara en designändring som sparar en tiondels sekund vid varje montage, en förapplicerad gänglåsning som håller förbandet på plats eller en ytbehandling som ger rätt friktion och ökat korrosionsskydd.

Alla dessa små justeringar har en sak gemensamt; de påverkar monteringseffektivitet, kvalitet och miljö. Med grund i 15/85 regeln är teknikoptimering en viktig del i att reducera dina totala kostnader. Tack vare lång erfarenhet och kunskap har vi experter in-house som kan hjälpa dig optimera din produkt med hjälp av analyser, optimeringar och verktyg.


Låt oss snabbt förklara

Standardiseringsprogram

Kan antalet artiklar reduceras?

Via ett standardiseringsprojekt reducerar vi er flora av artiklar genom att styra special till standard. Vi ser också över om flera olika artiklar kan ersättas av en.

Tillverkningsmetod

Hur ska artikel tillverkas?

Med hjälp av erfarenhet, vårt globala nätverk av leverantörer och egen tillverkning utvärderar vi optimal tillverkningsmetod (till exempel kallstukning, svarvning, gjutning, fräsning).

Optimerad tillverkningskedja

Är tillverkningskedjan optimal?

En adderad kostnad i tillverkningskedjan kan ha stor kostnadsbesparing när det gäller kvalitet och monteringseffektivitet.

Monteringseffektivitet

Kan rätt artikel öka produktivitet?

En designändring som sparar en tiondels sekund vid montage, en styrd friktion via rätt vald ytbehandling eller en förapplicerad gänglåsning kan öka produktiviteten.

Monteringsprocess

Kan montering effektiviseras?

Vi beaktar variabler som åtdragningsmoment, applicering av gänglåsning och hur det potentiellt skulle vara mer effektivt att outsourca delar av monteringen.

Gänglåsningsoptimering

Klarar förbandet en skakig värld?

Vi utvärderar vilka möjligheter en applicerad gänglåsning (kemisk eller mekanisk) kan ha på dina förband och stödjer dig i vilka som passar bäst för just din applikation.

Ytbehandlingsoptimering

Har artikel rätt yta?

Beroende på korrosionskrav, monteringseffektivitet och förband konsulterar vi dig kring bäst lämpade ytbehandling.

Produktutveckling (R&D)

Är ni redo för framtiden?

Med expertis inom logistik, innovation, teknik och anskaffning (LITA) är vi en självklar partner i din produktutveckling för att ta fram de bästa fästelementen för just dig.