DSC00561

Registrering Webtrade & Services

Här kan du ansöka om att blir registrerad användare av Företagspaketet eller Logistic Partner. Läs noga igenom licensvillkoren nedan innan du ansöker, samt prisinformationen som finns under funktionsöversikt.

Licensvillkor

Licensen reglerar villkoren för användande av tjänsterna "Företagspaketet" och "Logistic Partner", nedan refererade till tjänsten, som tillhandahålls av Mattssons på den här webbsidan. Registrering som användare av tjänsten utgör en accept av villkoren i detta avtal.

Licens

Allt material som tillhandahålls via tjänsten är Mattssons upphovsrättsligt skyddade egendom. Mattssons upplåter genom detta avtal en icke exklusiv licens till licenstagaren att utnyttja tjänsten med följande begränsningar.

Licenstagaren får använda tjänsten för eget bruk inom ramen för sin affärsrelation med Mattssons. All annan användning av material som tillhandahålls via tjänsten är otillåten utan föregående skriftligt medgivande från Mattssons. 

Sekretess

All information licenstagaren erhåller vid användande av tjänsten utgör konfidentiell information och får inte spridas vidare till tredje man.

Ja, jag accepterar licensvillkoren 

 

Skicka e-post till mattssons@mattssons.com om du önskar ytterligare information.