Christopher Burns 8Kfcr12oeum Unsplash

Hur du kommer igång

Här beskriver vi hur du ska göra för att komma igång och använda WebTrade & Services. 

För att utnyttja WebTrade & Services behöver du registrera dig hos oss. Du kan antingen registrera dig via blanketten i vår tryckta WebGuide eller direkt på webben, under Registrering. Vi besvarar din ansökan inom en arbetsdag.

Behörighet, lösenord och användarnamn

Så snart ditt företag registrerats hos oss blir du behörig att utnyttja de katalogtjänster du valt. Då får du ett användarnamn och ett lösenord. De fungerar som din personliga nyckel till våra Internettjänster.

Logga in

Klicka på någon av knapparna "Företagspaketet" eller "Logistic Partner" beroende på din användarstatus. Fyll därefter i ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK.

Observera att uppgifterna i katalogerna endast är avsedda för behöriga - de får inte under några omständigheter lämnas vidare till tredje man.