Christopher Burns 8Kfcr12oeum Unsplash

Hur du planerar ditt projekt 

Här finns det verktyg och finesser som underlättar din planering.

QS9000-APQP

Rutiner vi kan göra tillsammans. Slå in artikeln eller sök alla pågående APQP-projekt. Projektbladet med alla APQP-uppgifter ligger i word. Det kan klickas upp och underhållas så att alla inblandade har tillgång till samma information direkt.

Prognosuppdatering

Tryck på prognosknappen för att få överblick över registrerade prognoser och leveransplaner.

Årsbehov, avropskvantiteter och flexibilitetsfaktor, det vill säga säkerhetsprocenten kan justeras. Likaså kan du underhålla det artikelsaldo som finns hos dig för att undvika dubbellagring.

Är artikeln avsedd för olika lagerlådor vid dina monteringsplatser kan du hålla dem á jour själv. Gör du en ändring så påverkar det planeringen och lageroptimeringen direkt.

Bra att veta: din ändring datumstämplas i vår logg.

Projektplanering

Ett projekt ändrar ibland förutsättningar efter projektets gång. När du märker din order i projektrutan aktiveras den automatiska boknings- optimeringen. Avsikten är att du kan säkerställa tillgänglighet till dina projekt utan att lägga bunden order innan du behöver leverans. Endast då artikeln riskerar mellanförsäljning bokas din order.