DSC00395

Vill du ha hjälp med ytbehandling? 

Oavsett om ditt ytbehandlingsproblem är stort eller litet har vi lösningen. Visste du att val av ytbehandling på gods och fästelement har stor påverkan på funktion, estetik och hållbarhet? Det har det. Därför hjälper vi dig med teknisk expertis för att optimera din produkt.

På Wulkan i Anderstorp utför vi för legogods tvätt, trumling, avgradning, polering, vaxning, glidlack och låsning. Utöver det erbjuder vi vår egen unika ytbehandling MS-420 (C4) som är ett resultat av flera års intern utveckling och kombinerar starkt korrosionsskydd med hög monteringseffektivitet. Med nära partners erbjuder vi också alla tänkbara ytbehandlingsprocesser för att ge dig som kund stora logistiska fördelar.  

Hör av dig till oss 

 

Tvättning (in-house)

Vi arbetar med alkalisk tvätt. Surhetsgraden (PH-värdet) på tvättlösningen är 9,5-10 och tvättmetoden gör att problemen med syntetiska oljor såsom högtrycksoljor och emulsioner reduceras till ett minimum. En kapacitet på 2,5 ton per timme gör att genomloppstiden blir kort och priset per enhet lågt. Vi tvättar alla typer av massgods, alltifrån små nitar till produkter med en längd över 500 mm.

 

Trumling, avgradning, polering (in-house)

Detta är viktiga detaljer i processen. Våra Trowal vibratorer garanterar en jämn och hög avgradnings-kvalitet, både med eller utan chips. Behandlingen kan genomföras både på härdat och ohärdat gods.
Den här behandlingen kan du köpa separat eller som ett paket med efterföljande ytbehandling.

Härdning

Karbonitrering SätthärdningSeghärdning

 

Elförzinkning och kromatering

Processen är neutral till svagt sur (PH-värdet är 6,2-6,5). Med rätt förbehandling ger den mindre risk för vätesprödhet, vilket annars är ett vanligt problem. Styrd kemikaliedosering och ständig filtrering av baden ger jämna skikt och exakt den yttjocklek som önskas. Kromatering, alternativt passivering görs i blått (blank), gult, svart och grönt. Med våra specialutrustade trummor kan vi förzinka vissa detaljer som normalt måste hängförzinkas. Du kan också få ett extra korrosionsskydd med lack eller olja. Vi jobbar med Corrosil som extra topp för ett bättre korrosionsskydd. 

 

Förnickling 

Stål, metaller och pressgjuten zink är exempel på material som kan beläggas med nickel. Precisionen i vår anläggning med kontinuerlig filtrering av baden gör att förnicklingen blir av mycket hög klass. Hög duktilitet (skiktseghet) och god spridning är andra fördelar med vårt system. Vi erbjuder många variationsmöjligheter som gör att vi kan anpassa behandlingen efter dina önske-mål, till exempel enbart nickel eller nickel med underlag av koppar. Vår specialitet är förnickling av mässing- och ståldetaljer.

 

Förkoppring

Denna process ger en bra grund för andra ytbehandlingar och den ger dessutom en mycket hög duktilitet (skiktseghet) vid nickelkombinationer. Den ger även ett gott korrosionsskydd och en god elektrisk- och värmeledningsförmåga.

 

Sandbond-Z

Sandbond-Z ger mycket god korrosionsbeständighet jämfört med traditionell elförzinkning. Den utförs i tre steg; först görs en nickelbeläggning, därefter härdas detaljen och sist gör man en förzinkning. Processens uppbyggnad gör att det inte finns någon risk för vätesprödhet.

 

Zink-, manganfosfatering, anoljning

Fosfatering är en kemisk ytbehandlingsmetod som ger ett utmärkt underlag för målning, lackering och glidlackering.Tillsammans med inoljning ger den ett gott korrosionsskydd och är speciellt lämplig för massartiklar såsom skruv, bult och dylikt. Zinkfosfatering är den vanligaste processen. Skiktet blir grått och får en jämn yta som efter lackering ger ett utmärkt korrosionsskydd. Manganfosfatering ger ett svartgrått skikt och är ett mycket bra underlag för lackering. Den har dessutom smörjande egenskaper. Vi har anläggningar för trum- och hänggods.

 

Betning, blankbetning

Detta område är vi väl förtroget med. Ett exempel på vad vi kan göra är betning av stål. 

 

Glidlackering (molybden, teflon, vax)

Glidlackering utförs i centrifug och häng som ger en torr smörjfilm och mycket låga friktionstal. Vidare är den ytterst värme- och köldfast. Vi använder oss i huvudsak av Gleitmos produkter som är ett av de mest utvecklade programmen som finns på marknaden. För mer information:

Besök Gleitmo

 

Mekanisk ytbehandling

Rotalyt-metoden är en ytbehandlingsmetod för järn- och stålartiklar som är helt mekanisk och unik i Sverige. Vi använder zink, aluminium, tenn och bly vid beläggningen, men även olika typer av legeringar. Ytskiktet blir duktilt (segt) och får ett mattglänsande utseende. Den stora fördelen med metoden är att den i hög grad eliminerar uppkomsten av vätesprödhet.

 

MW 4-20 (in-house)

Ytbehandlingen MW 4-20 är en zink-nickelbaserad process som ger ett utmärkt rostskydd, och kan jämföras med andra alternativ i denna klass som varmförzinkning och rostfritt material. MW 4-20 är mycket motståndskraftig mot ytskador och motverkar galvanisk korrosion i samband med rostfritt och aluminium.

 

Zink-Nickel

Ger ett mycket bra korrosionsskydd samt motverkar galvanisk korrosion i samband med rostfritt och aluminium. Den lägger inte igen gängor och nyckeltag och dessutom är den okänslig för ytskador.

 

Låsning (in-house) 

Processer för gänglåsning på fästelement i de flesta förekommande material och dimensionsområden.

Läs mer om låsning här