Mattssons historia!

Åke Mattsson, Wippi och General Motors

Picture?Mattssons startades 1947 av Åke Mattsson. Han uppförde en helt ny fabriksfastighet i Anderstorp för att tillverka automatsvarvade artiklar till El- och VVS branschen.
Företagsnamnet registrerades som Mattssons Metallindustri. Bolaget blev aktiebolag 1953. Tillverkningen breddades efterhand med andra detaljer såsom askkoppar, blomvaser i plast och metall, klädkrokar etc. Ni minns kanske askkoppen Wippi? Den tillverkades på Mattssons från 1956. Maskinparken utökades med excenterpressar och en plastmaskin.
Under senare delen av femtiotalet började man med grossisthandel av bildelar och verksamheten drevs under namnet Grossist-Mattsson, GM. Namnet såldes senare till
General Motors för 5 000 kronor när de kom till Sverige.

Skruvarna tar över

Skruvarna kom till Mattssons 1967. De kom för att stanna, till skillnad från Wippi. Skruv och bult ingick som en del av grossistsortimentet. I samband med förvärvet av ett större parti bult i Norrland kom grossistverksamheten alltmer att renodlas. Sortimentet av ljuddämpare, slip-och polermedel, stänkskydd etc till bilverkstäderna avvecklades.
Efter ett antal års arbete tillhörde man en handfull företag i Anderstorp som omsatte över 1 miljon kronor. I samband med en väldig högkonjunktur i början av 70-talet började Mattssons att importera på allvar och man insåg att det innebar både bättre leveranstider och kvalitet.

Ingvars idéer

Picture?När Ingvar Mattsson tog över efter sin far 1977 kom affärsidén att ha Sveriges bredaste sortiment. Man började gå ifrån att bara sälja skruv och i stället var det sättet att handla skruv på som blev viktigt, för att på bästa sätt kunna hantera de småvolymer som skruv innebär. På
80-talet började man arbetet med att sätta ihop den fullständiga katalogen, ett unikt verk som omfattade 65 000 artiklar för leverans inom 14 dagar med detaljerad information, exakta mått- och prisuppgifter. Att göra en katalog krävde mycket tid och kunskap, men resultatet blev en hjälp för både kunderna och organisationen. Man var intresserad och stolt över att kunna allt om fästelement, och i dag har Mattssons 130 000 artiklar i systemet.

Picture?Företaget satsade tidigt på datoriserad kommunikation och 1986 började de första papperslösa ordrarna komma in internt och externt online.
Genom samarbete med ABB och IBM såg Ingvar de stora be-
sparingarna som kunden kunde göra om man gjorde rätt från början. Kvalitet blev ett nyckelord. Det har aldrig sparats någonting på apparater och utrustning för att försäkra kvaliteten, snarare har man funnit en stolthet i att kunna verifiera att produkterna håller standarden.

Säkerheten för kunden först

1990 flyttade Mattssons till sina nuvarande lokaler. Man körde igång utbyggnaden av prognossystemet för att kunna ta hand om kundernas behov på ett sätt som tidigare inte existerat i branschen. Det innebar att kunderna kunde outsourca sitt lager till Mattssons. Snart kom även de första handterminalordrarna för industrin.
Under 90-talet blev Mattssons det första nordiska företaget i skruvbranschen att certifieras enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9000, och sedan enligt QS 9000 och miljösäkringssystemet ISO 14001.
1998 öppnade man Mattssons Parafusos i Portugal. Landet är ju känt för att ha världens bästa handelsfolk, så att finnas där och handla med skruvar och lyckas var en utmaning.

Kan mera för kunden

Picture?Tillsammans med Wulkan AB bildade Mattssons ett nytt bolag 1999.
Nylok Scandinavia AB belägger fästelement med det amerikanska innovationsföretaget NYLOKs produkter, inklusive varumärket TufLok®.
Kam-Mera kom 2003 och var en vidareutveckling av det genomgående konceptet att göra det så enkelt som möjligt för kunden.
"Nu gör vi ingenting", sammanfattade kunden själv denna enkelhet.
Kam-Mera är ett i stort sett helautomatiskt beställningssystem och uppföljaren till succébeställningspistolen "Peka och fyll på”.
2005 kom Mattssons till Kina. Man hade jobbat så länge och så intensivt med fästelement att man har en expertis i världsklass, så även om man är ett företag från det lilla landet Sverige var Ingvar inte rädd att ta sig an en av världens största marknader.
Mattssons förvärvade Wulkan 2006.

2007-

Picture?I framtiden är målsättningen att man kan ge alla kunder övervakning med Kam-Mera eller RFID-märkning. Visionen är att Mattssons ger hjälp att konstruera och optimera fästelement så att det går åt så lite material som möjligt för att uppfylla kundens behov. Investeringar sker för att uppnå en dubbelt så hög leveranskapacitet. Mattssons ska betraktas som en naturlig partner. Målet är att vara marknadsledande mot verkstadsindustrin, bilindustrin och för kunder med högre kvalitetskrav.