Webguide2003

Den här guiden ger en översikt över MATTSSONS WebTrade & Services, och information om hur dessa tjänster används.

WebTrade & Services ger dig fullständig överblick över dina monteringselement. Via Internet kan du överblicka och styra ditt lager samt göra beställningar - 24 timmar/dygn. Genom vår gemensamma planering av prognoser, logistik och avrop minimerar du dubbellagring, får bättre överblick och snabbare hantering till lägre kostnad. WebTrade & Services är dels en helt fristående försörjningslösning, dels ett utmärkt komplement till vår tjänst Peka och Fyll på.

Klicka på någon av rubrikerna nedan eller använd menyn till vänster för att läsa mer:

Summary

Information om vilka funktioner som ingår, vilka alternativ du som användare har när du registrerar dig och prisinformation.

The user manual

Information om hur man använder MATTSSONS WebTrade & Services, framförallt inloggning, orderplacering och sökning.

Registration

Licensvillkor och registreringsformulär du behöver för att få tillgång till MATTSSONS WebTrade & Services.