Purchase Department

Jingyi Zhang
Purchase Manager
Jingyi Zhang@mattssons.com

Anders Källström
Purchaser
anders.kallstrom@mattssons.com

Pernilla Kristoffersson
Purchaser
pernilla.kristoffersson@mattssons.com

Semir Abduramanovski
Purchaser
semir.abduramanovski@mattssons.com