Generell information - Corona

Svenska
Till följd av Corona Virus (COVID-19) har myndigheter infört åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. Dessa åtgärder innefattar bland andra nedstängning av samhällen, fabriker och införande av reserestriktioner mm. Dessa åtgärder har lett till stop och/eller förseningar i produktion och transporter, inte bara till och från Kina, utan även generellt i Asien och vissa delar av Europa. Den minskade transportkapaciteten har även lett till en stor ökning i transportkostnader.
Dessa extraordinära externa omständigheterna kan resultera i förändringar av ordervillkor, och/eller oförmåga att leverera enligt överenskomna leveranstider. För att möjliggöra leverans kan Mattssons, på kunds vägnar, tvingas åta extra kostnader som kommer påföras kund.
Mattssons bevakar ovan utveckling och arbetar hårt och hängivet för att motverka påverkan på våra kunders leverantörskedja och rörelse.

Vid frågor kontakta er dedikerade person på Kundsupport, eller skicka ett mail till Mattssons@mattssons.com.


English
The Novel Coronavirus outbreak (COVID-19) has caused authorities to take measures on national, provincial and city level. Measures include the closing of cities, factories as well as establishing travel restrictions etc. This has resulted in stop and/or delay in production and shipments to and from not only China but also Asia in general and some areas in Europe. Moreover, the reduction in transport capacity has significantly increased the rates of transportation.
These extraordinary external circumstances can result in changed order conditions, and/or inability to meet agreed lead times. Thus, to solve deliveries Mattssons may, on our customers’ behalf, be exposed to additional costs which we are obliged to pass on to our customers.
We are monitoring the situation closely and Mattssons is strongly committed to mitigating any potential impact on our customers’ supply chain and/or operations.

For questions please contact your dedicated Customer
Support person directly or send e-mail to Mattssons@mattssons.com.